HAQQIMIZDA

Ulusoy Digital Media müxtəlif rəqəmsal reklam xidmətləri ilə sizin sərəncamınızdadır. 5 illik təcrübəmizə əsaslanaraq, yeni adda, bir çox yeni  xidmətlərimizlə Kiçik və Orta sahibkarlarlığın tamamlayıcı hissəsi olmaq məqsədi ilə öz fəaliyyətimizi davam etdiririk.

Bu beş illik təcrübə, ən əsası Siz dəyərli müştərilərimizin istək və tələblərini dilə gətirdiyi anda, artıq bizdən nə istədiyinizi anlamağımız deməkdir.  Öz  daxilində digital marketing və reklam işlərini yerinə  yetirəcək işçi və ya kadr saxlamayan Kiçik və Orta sahibkarlar təklif etdiyimiz xidmətlər üzrə, münasib şərtlər çərçivəsində məmnuniyyətlə bizə müraciət edə bilərlər.  Bizi seçdiyiniz üçün, öncədən təşəkkürlər!

BLOG YAZILAR

Biznes

– Biznes nədir, hansı məqsədə xidmət edir? – Sahibkarlıq – Biznes etikası, sosial məsuliyyət məsələləri – Rəqabət şəraiti – Menecment, menecment funksiyaları – Sahibkarlıq formaları, onların fərqləri – Müasir biznes praktikası Biznes nədir?   Biznes çox böyük bir fəaliyyət sahəsidir. Biznes anlayışı müxtəlif cür ifadə oluna bilər, müxtəlif təriflərə rast gələ bilə­rik. Geniş mənada: Biznes mənfəət […]

Marketing

Sadə bir mövqedən yanaşsaq marketinq işləri və strategiyası istehsalçı şirkətlərə gəlir verməklə bərabər  istehlakçıları razı salacaq məhsul istehsalı ilə nəticələnən prosesdir. Marketinq «kəskin rəqabət» xarakteri daşıyır, çünki : hər bir istehlakçının öz tələbatını ödəyən məhsulu olur; şirkət üçün normal mənfəət əldə olunur. Marketinq bu məqsədlərin hər ikisinin tamamlanmasını zəruri hesab edən bütün fəaliyyət növlərinin yaradıcı […]

Menecment

1. Menecment elmdir və fəaliyyətdir. 2. Menecment nədir və menecer kimdir? 3. Təşkilat (firma, müəssisə) nədir? 4. Müəssisənin yaradılması və yaşadılması amilləri. 5. İdarəetmə səviyyələri və vasitələri. 6. Menecerin funksiyaları və rolu. “Menecment“ anlayışı semantik baxımdan ingilis sözü olub “idarəetmə“ ifadəsinə uyğundur. Lakin, bu anlayış idarəetmənin tərkib hissəsi kimi də qəbul edilə bilər. Çünki, qlobal […]

MÜŞTƏRİLƏRİMİZ

Ulusoy Digital Media

Veb saytınız sizi, firmanızı və gördüyünüz işi ən yaxşı şəkildə ifadə etməlidir. Bu baxımdan Ulusoy Agency, bütün kiçik və orta sahibkarların ən yaxın dostudur. Beləki, gözəl görünümlü, məqsədə uyğun və ən əsası minimal qiymətlərlə sizin xidmətinizdəyik.